Moeten kabels in wanden en plafonds ook voldoen aan de brand en rookklassen uit het Besluit Bouwwerken en Loofomgeving (BBL)?

‹ Terug naar overzicht
Moeten kabels in wanden en plafonds ook voldoen aan de brand en rookklassen uit het Besluit Bouwwerken en Loofomgeving (BBL)?

Antwoord:  De eisen in het BBL gelden voor de meeste kabels in holle wanden, verhoogde plafonds en dubbele vloeren. Die kabels grenzen aan de binnenlucht. Is een plafond brandwerend gescheiden van een onderliggende ruimte dan mogen kabels daarboven wel voldoen aan de laagste brandklasse uit de tabel voor die gebruiksfunctie. Is een kabel (of een buis) ingegoten in beton dan is er geen contact met de binnenlucht of buitenlucht, dan gelden de eisen niet en mag bijvoorbeeld ook een Eca kabel worden gebruikt.

Onderbouwing: BBL artikel 4.54a: de voorschriften aan elektrische leidingen en pijpisolatie volgens tabel 4.42  gelden alleen als deze producten grenzen aan de binnen- of buitenlucht. Soms zijn elektrische leidingen zodanig weggewerkt in andere constructieonderdelen, zoals massieve betonnen wanden, dat deze niet zelf grenzen aan de binnen- of buitenlucht. In die gevallen zijn de voorschriften dan ook niet van toepassing. Bij leidingen die zijn aangebracht in de ruimte boven een verlaagd plafond geldt de eis wel.

Als deze ruimte boven het plafond brandwerend is gescheiden van een onderliggende ruimte waardoor een (extra) beschermde vluchtroute voert, dan zal de laagste brandklasse gelden uit tabel 4.42

Open Contact opnemen - info
 1. Moeten kabels in wanden en plafonds ook voldoen aan de brand en rookklassen uit het Besluit Bouwwerken en Loofomgeving (BBL)?
 2. Wat is de CPR?
 3. Wat is de brandklasse of euroklasse?
 4. Geldt de CPR voor stekerbare installaties; en het Bouwbesluit? En hoe zit het met de DoP, Declaration of performance?
 5. Welke eisen stelt het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL) aan leidingen per gebruiksfunctie?
 6. Voldoen stekerbare installaties aan de brandklasse eisen in de CPR en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
 7. Wat is het verschil tussen rookklasse s1, s1a en s1b?
 8. Moeten aansluitleidingen aan apparaten voldoen aan de in CPR of Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) gestelde brandklasse eisen?
 9. Vallen losse GST en BST connectoren ook onder CPR?
 10. Vallen GST18 kabels in meubels ook connectoren ook onder CPR en NEN1010?
 11. Welke brandklasse hebben oude GST18 leidingen van voor de CPR wetgeving?
 12. Mogen Eca leidingen nog worden toegepast?