Welke brandklasse hebben oude GST18 leidingen van voor de CPR wetgeving?

‹ Terug naar overzicht
Welke brandklasse hebben oude GST18 leidingen van voor de CPR wetgeving?

Antwoord:  Wieland heeft een verklaring afgegeven dat de door haar in het verleden geleverde H05VV (PVC) en H05Z1Z1 (LS0H) kabels voldoen aan brandklasse Eca.

Gezien de wijzigingen in het Bouwbesluit per 1 juni 2020 mochten deze niet meer in nieuwe installaties voor de in het Bouwbesluit genoemde gebruiksfuncties worden toegepast.

Gezien de wijzigingen in het BBL 2024 ten opzichte van het Bouwbesluit 2020 mogen kabels met de brandklasse Eca, daar waar ze in contact staan met de binnenlucht of de buitenlucht,  niet in nieuwbouw maar ook niet meer bij verbouw van bestaande installaties worden toegepast.

Open Contact opnemen - info
 1. Welke brandklasse hebben oude GST18 leidingen van voor de CPR wetgeving?
 2. Wat is de CPR?
 3. Wat is de brandklasse of euroklasse?
 4. Geldt de CPR voor stekerbare installaties; en het Bouwbesluit? En hoe zit het met de DoP, Declaration of performance?
 5. Welke eisen stelt het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL) aan leidingen per gebruiksfunctie?
 6. Voldoen stekerbare installaties aan de brandklasse eisen in de CPR en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
 7. Moeten kabels in wanden en plafonds ook voldoen aan de brand en rookklassen uit het Besluit Bouwwerken en Loofomgeving (BBL)?
 8. Wat is het verschil tussen rookklasse s1, s1a en s1b?
 9. Moeten aansluitleidingen aan apparaten voldoen aan de in CPR of Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) gestelde brandklasse eisen?
 10. Vallen losse GST en BST connectoren ook onder CPR?
 11. Vallen GST18 kabels in meubels ook connectoren ook onder CPR en NEN1010?
 12. Mogen Eca leidingen nog worden toegepast?