Wat is de CPR?

Antwoord:  CPR is het Europees besluit 305/2011 van 9 maart 2011. CPR staat voor Construction Products Regulation en is een Europese wet, geen norm. Het doel van de CPR is om gebouwen brandveiliger te maken en de schade en het aantal slachtoffers als gevolg van brand in gebouwen te verkleinen. CPR is van toepassing op producten die vallen onder een norm die met de CPR geharmoniseerd (gekoppeld) zijn. Deze geharmoniseerde normen worden vermeld op de website van de EU: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_en

Hier vallen allerlei normen voor bouwproducten onder. En op 10 juni 2016 zijn kabels volgens norm EN50575 toegevoegd en per 1 juli 2017 verplicht. Vanaf 1 juli 2017, moeten kabels conform EN50575 die door fabrikanten in Europa worden geproduceerd, of door importeurs op de Europese markt in de handel worden gebracht, en toegepast worden in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken, voldoen aan de CPR brandclassificatie en geleverd worden met een prestatieverklaring (DoP) met brandclassificatie en CE-markering.

Open Contact opnemen - info
 1. Wat is de CPR?
 2. Wat is de brandklasse of euroklasse?
 3. Geldt de CPR voor stekerbare installaties; en het Bouwbesluit? En hoe zit het met de DoP, Declaration of performance?
 4. Welke eisen stelt het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL) aan leidingen per gebruiksfunctie?
 5. Voldoen stekerbare installaties aan de brandklasse eisen in de CPR en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
 6. Moeten kabels in wanden en plafonds ook voldoen aan de brand en rookklassen uit het Besluit Bouwwerken en Loofomgeving (BBL)?
 7. Wat is het verschil tussen rookklasse s1, s1a en s1b?
 8. Moeten aansluitleidingen aan apparaten voldoen aan de in CPR of Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) gestelde brandklasse eisen?
 9. Vallen losse GST en BST connectoren ook onder CPR?
 10. Vallen GST18 kabels in meubels ook connectoren ook onder CPR en NEN1010?
 11. Welke brandklasse hebben oude GST18 leidingen van voor de CPR wetgeving?
 12. Mogen Eca leidingen nog worden toegepast?