Mogen Eca leidingen nog worden toegepast?

‹ Terug naar overzicht
Mogen Eca leidingen nog worden toegepast?

Antwoord: Het Bouwbesluit 2012  is per 1 juni 2020 dusdanig gewijzigd dat voor nieuw aan te leggen installaties het gebruik van Eca leidingen in contact met de binnenlucht of buitenlucht niet meer is toegestaan.

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, dat per 1-1-2024 het Bouwbesluit vervangt kent dezelfde eisen.

Eca leidingen zijn alleen toegestaan daar waar ze niet met de binnenlucht of buitenlucht in aanraking komen, bijvoorbeeld ingegoten in een betonnen wand.

Open Contact opnemen - info
 1. Mogen Eca leidingen nog worden toegepast?
 2. Wat is de CPR?
 3. Wat is de brandklasse of euroklasse?
 4. Geldt de CPR voor stekerbare installaties; en het Bouwbesluit? En hoe zit het met de DoP, Declaration of performance?
 5. Welke eisen stelt het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL) aan leidingen per gebruiksfunctie?
 6. Voldoen stekerbare installaties aan de brandklasse eisen in de CPR en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
 7. Moeten kabels in wanden en plafonds ook voldoen aan de brand en rookklassen uit het Besluit Bouwwerken en Loofomgeving (BBL)?
 8. Wat is het verschil tussen rookklasse s1, s1a en s1b?
 9. Moeten aansluitleidingen aan apparaten voldoen aan de in CPR of Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) gestelde brandklasse eisen?
 10. Vallen losse GST en BST connectoren ook onder CPR?
 11. Vallen GST18 kabels in meubels ook connectoren ook onder CPR en NEN1010?
 12. Welke brandklasse hebben oude GST18 leidingen van voor de CPR wetgeving?