Mag een stekerbare verbinding in een kabelgoot gemaakt worden?

‹ Terug naar overzicht
Mag een stekerbare verbinding in een kabelgoot gemaakt worden?

Antwoord:  Deze vraag wordt onzes inziens niet eenduidig beantwoord In NEN1010:2020 Ons advies is om: • Eventuele vliegende verbindingen (1 male connector op 1 female connector) in kabelgoten sowieso te vergrendelen, • Om stekerbare verbindingen met verdelers op de buitenzijde van een kabelgoot te monteren met het daarvoor bedoelde montageplaatje, en de aangesloten leidingen zonder mechanische belasting op de stekerbare verbinding hierop aan te sluiten (bijvoorbeeld door de kabels te ontlasten middels bevestiging aan de kabelgoot. En uiteraard moeten alle verbindingen vergrendeld zijn.

Onderbouwing:

  • Enerzijds geeft artikel 2.15.04 aan dat naast kabels ook elektrisch materieel zich in een kabelgoot mag bevinden. Dat zou dan ook gelden voor bijvoorbeeld verdelers of stekerbare verbindingen.
  • 132.13 kan een kapstokartikel zijn, de installatie moet voorzien zijn van geschikte documentatie. Dit betekent ook dat de installatie zo moet zijn gemaakt dat de documentatie goed interpreteerbaar is. In de eisen voor de documentatie in 514.5.1 staat echter niet specifiek dat de kabelloop/verdeling zichtbaar moet zijn. Dat is wel het geval voor sommige installaties beschreven in deel 7, bijvoorbeeld 705.514.5.3 wat van toepassing is op installaties in landbouw, tuinbouw en veeteelt.
  • 132.12 en 526.3 geven aan dat alle materieel zo moet zijn opgesteld dat aansluitingen goed bereikbaar zijn voor onderhoud en inspectie, echter in 526.3 worden uitzonderingen gemaakt die ook op onderhoudsvrije stekerbare verbindingen van toepassing zijn. Voor de stekerbare verbindingen van Wieland geldt dat Wieland deze als onderhoudsvrij gecertificeerd heeft, en deze hoeven dus niet noodzakelijkerwijs bereikbaar te zijn.
  • Wel zijn de volgende punten van belang:
    • 134.1.4 stelt dat verbindingen betrouwbaar zijn en dus moeten stekerbare verbindingen voorzien zijn van een vergrendeling!
    • Ook vereist 522.8.9 dat er geen mechanische krachten inwerken op geleiders en aansluitingen, dus ook niet op stekerbare verbindingen.
Open Contact opnemen - info